V ordinaci poskytujeme také závodní preventivní péči. Dne 10. prosince 2011 jsem úspěšně zkouškou uzavřela roční kurz Pracovního lékařství, pořádaný IPVZ - Katedrou pracovního lékařství. 

Opakovaně jsem žádána o konzultace v pracovním lékařství. Doporučuji odkaz na vyhlášku platnou od 1. dubna 2013:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6400

o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 

Dle vyhlášky platné od 1. dubna 2013 má každý zaměstnavatel povinnost zajistit tyto prohlídky u smluvního závodního lékaře. Smlouvy a ceny za prohlídky tedy sjednávám individuálně na žádost zaměstnavatele. Není nadále možné, aby vás zaměstnavatel poslal ke svému praktickému lékaři (tedy ke mně) k provedení prohlídky.


Kontakt

MUDr. Eva Málková

Nerudova 1093
Kralupy nad Vltavou
27801


číslo bankovního účtu: 43-4142700297/0100


315725210

https://moje.sestraemmy.cz/-/malkova