CENÍK

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Výkony za přímou úhradu

 

Vstupní, periodická, mimořádná a výstupní prohlídka do zaměstnání           600 Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                    400 Kč

 

Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti

    k držení zbrojního pasu                                                                               600 Kč

 

Prodloužení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního pasu         450 Kč

 

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz                                             450 Kč

 

Prodloužení a rozšíření řidičského průkazu po 60 letech                               300 Kč

 

Vyšetření a potvrzení pro profesní průkazy   (svářečský..)                            450 Kč

 

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství                         300 Kč

 

Administrativní úkon na žádost pacienta, vč. vyplnění návrhu na tzv.

    příspěvkovou lázeňskou léčbu                                                                    300 Kč

 

 

Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez

    laboratoře                                                                                                      800 Kč

 

Vyšetření před cestou do zahraničí                                                                   450 Kč

 

Zpráva pro účast na rekondičních pobytech                                                       50 Kč

 

Zpráva o bolestném                                                                                           200 Kč

 

Potvrzení pro pojišťovnu o úrazu, pracovní neschopnosti                                150 Kč

 

Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ za každou                                               50 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená očkování                         150 Kč

·         + cena očkovací látky

 

Odběr krve a zajištění labor. vyš. na žádost pacienta či zaměstnavatele 

+ cena labor. vyšetření dle sazebníku smluvní laboratoře                                  100 Kč

 

Nastřelení náušnice včetně sterilní náušnice                                                      350 Kč

 

Potvrzení zájmových dokladů (způsobilost pro vůdce malého plavidla...)        450 Kč

 


Kontakt

MUDr. Eva Málková

Nerudova 1093
Kralupy nad Vltavou
27801


číslo bankovního účtu: 43-4142700297/0100


315725210

https://moje.sestraemmy.cz/-/malkova