Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Vstupní, periodická, mimořádná a výstupní prohlídka do zaměstnání                   600 Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace, do přineseného formuláře +200 Kč.                 400 Kč

 

Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti

    k držení zbrojního pasu                                                                                      600 Kč

 

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz                                                     600 Kč

 

Prodloužení a rozšíření řidičského průkazu po 65 letech                                       300 Kč

 

Vyš. a potvrzení pro profesní průkazy (+ např. vůdce malého plavidla..)              450 Kč

 

Administrativní úkon na žádost pacienta, vč. vyplnění návrhu na tzv.

    příspěvkovou lázeňskou léčbu                                                                            300 Kč

 

Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez

    laboratoře                                                                                                             800 Kč

 

Vyšetření před cestou do zahraničí                                                                          450 Kč

 

Zpráva pro účast na rekondičních pobytech                                                           300 Kč

 

Zpráva o bolestném                                                                                                  200 Kč

 

Potvrzení pro pojišťovnu o úrazu, pracovní neschopnosti                                      150 Kč

 

Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ                                                                    200 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená očkování                               200 Kč

  • + cena očkovací látky

 

Odběr krve a zajištění labor. vyš. na žádost pacienta či zaměstnavatele      

+ cena labor. vyšetření dle sazebníku smluvní laboratoře                                      100 Kč                       

 

Nastřelení náušnic včetně sterilního šperku                                                            350 Kč

 

Potvrzení formulářů a dalščí administrativní úkony                                                 200 Kč

 


Kontakt

EM ordinace, MUDr. Eva Málková

Nerudova 1093
Kralupy nad Vltavou
27801


315725210


 

Sestra Emmy (odkaz)

 

IČO: 198 13 392

číslo bankovního účtu:     263276287/0600

 

IČO: 198 13 392
 
číslo bankovního účtu:     263276287/0600