CENÍK

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Výkony za přímou úhradu

 

Vstupní, periodická, mimořádná a výstupní prohlídka do zaměstnání           450 Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                    200 Kč

 

Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti

    k držení zbrojního pasu                                                                               600 Kč

 

Prodloužení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního pasu         200 Kč

 

Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz                                             450 Kč

 

Prodloužení a rozšíření řidičského průkazu po 60 letech                               200 Kč

 

Vyšetření a potvrzení pro profesní průkazy                                                   300 Kč

 

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství                         300 Kč

 

Administrativní úkon na žádost pacienta, vč. vyplnění návrhu na tzv.

    příspěvkovou lázeňskou léčbu                                                                     200 Kč

 

Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez

    laboratoře                                                                                                      800 Kč

 

Vyšetření před cestou do zahraničí                                                                   450 Kč

 

Zpráva pro účast na rekondičních pobytech                                                       50 Kč

 

Zpráva o bolestném                                                                                           200 Kč

 

Potvrzení pro pojišťovnu o úrazu, pracovní neschopnosti                                150 Kč

 

Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ za každou                                               50 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená očkování                         100 Kč

·         + cena očkovací látky

 

Odběr krve a zajištění labor. vyš. na žádost pacienta či zaměstnavatele 

+ cena labor. vyšetření dle sazebníku smluvní laboratoře                                  100 Kč

 

Nastřelení náušnice včetně sterilní náušnice                                                      650 Kč

 


Kontakt

MUDr. Eva Málková

Nerudova 1093
Kralupy nad Vltavou
27801


315725210