Doporučení z naší lékařské odborné společnosti pro pacienty s infekcí dýchacích cest: https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/?fbclid=IwAR2weHBuf7Z7C0NsoAP6rx0pEGMXacIAZ6XVgzaP6ekgv0tX4Nj71-AGFjU
 

K zapůjčení máme nově pulzní oxymetry, kdo jste doma s covidem můžete si prosím poslat pro oxymetr. 

Vážení pacienti, (english follows), 

V naší ordinaci jsme začali používat pro komunikaci s pacienty nový revoluční systém virtuální sestry Emmy. Chceme na Emmy přesunout všechnu komunikaci, kterou jste dosud řešili přes email. Email nadále nebudeme využívat pro evidenci Vašich požadavků a chceme ho nahradit bezpečnější a pohodlnější formou, která bude zároveň navázána na objednací systém. Očekáváme také, že i část požadavků a objednávek dosud řešených telefonicky bude možné přesunout do Emmy. Tím se telefonní linky uvolní pro skutečně akutní záležitosti a pro ty, kteří moderní technologie nejsou schopni používat. Věříme, že si Emmy oblíbíte a oceníte zejména flexibilitu při tvorbě objednávek.
Virtuální sestru Emmy nasazujeme po testování na našich rodinách a přátelích poprvé v naší ordinaci na ostro na pacientech. Je tedy možné, že některé věci ještě nejsou dokonalé. Odpusťte nám to prosím a mějte s Emmy trpělivost. Věřím, že se nám bude dařit Emmy nadále vylepšovat a postupně dovést k dokonalosti. Bohužel po nějakou dobu nebudou chodit sms s připomínkou termínu! Ale budete dostávat připomínky emailem, včetně informace o tom, že se můžete v Emmy objednat apod.
Nyní prosím postupujte podle návodu:             
1/ jděte na stránky www.sestraEmmy.cz, kde jsou základní informace o virtuální sestře Emmy a přístup do Emmy, přes který s námi budete moci zabezpečeně komunikovat a objednávat se.
2/ vytvořte si přístup
- k registraci použijte email, na který Vám přišla tato zpráva
- vyplňte Vaše mobilní telefonní číslo (bez mezer, bez mezinárodní předvolby)
- vyplňte správně číslo pojištěnce (u občanů ČR je to rodné číslo, bez lomítka)
- pokud nemáte české pojištění a nemáte číslo pojištěnce, napište nám email a my Vám dáme vědět číslo, pod kterým Vás vedeme v naší databázi
(pokud vyplníte chybně číslo pojištěnce, systém nebude moci ověřit Vaší registraci v naší ordinaci a některé funkce nebudou fungovat)
3/ ze seznamu ordinací vyberte naší "MUDr. Eva Málková Kralupy" 
 

Pro kontaktování naší ordinace vyhledejte vždy požadavek, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám. Pokud se nic nehodí, vyberte požadavek nazvaný "nevybral jsem si z žádného typu požadavku". 
V případě technických obtíží nám prosím napište email. Čtěte prosím důkladně všechny instrukce, případně se podívejte na instruktážní video (https://youtu.be/n0pxMq_3WO8).

Přejeme Vám příjemný, pokojný adventní čas, pokud možno bez nemocí a bez technických obtíží!

Dear patients, at our practice we start to use a new and revolutionary system – “virtual nurse Emmy” – to communicate with our patients. We will be moving all the communication that we previously handled via email to Emmy. We will no longer use email to receive your requests and Emmy will replace it as a safer and more convenient alternative, which is linked to our appointment system. We will move part of the requests and appointments that we currently organise by phone to Emmy. This will free up our telephone lines for truly acute matters and for those who are unable to use Emmy. We believe that you will love Emmy and you will especially appreciate a new flexibility in creating requests and appointments.
After testing on our families and friends, we are deploying virtual nurse Emmy for the first time in our practice with patients. So it is possible that some things are not yet perfect. Please forgive us and have patience with Emmy. I believe that we will be able to continue to improve Emmy and gradually bring her to perfection. Unfortunately for some time we will not be sending text messages with a reminder of the date of your appointment! But you will receive notifications by email, including information that you can make an appointment via Emmy, etc.
Now please follow carefully these instructions:
1 / any time after noon tomorrow, go to the website www.sestraEmmy.cz, where there is basic information about Emmy the virtual nurse and access to the Emmy, through which you will be able to securely communicate with us and book appointments.
2 / create access
 - use the email at which you received this message to register
  - fill in your mobile phone number (no spaces, no international prefix - change it to your country code if you do not have a Czech phone number)
   - fill in the ID number form your health insurance card (10 digit number on the 3rd row of the insurance card)
   if you do not have Czech public health insurance and you do not have this number, write us an email and we will let you know the number under which we keep you in our database
(If you enter the wrong number or do not fill it in at all, the system will not be able to verify your registration in our surgery and some functions will not work.)
3 / select " MUDr. Eva Málková Kralupy " from the list of clinics
To contact our practice, always find the request that best suits your needs. If nothing matches, select a request called "I did not find any suitable type of request".
If you do not speak any Czech, you should be able to navigate Emmy by using Google translate. For more information see here: https://www.sestraemmy.cz/how-to-translate-emmy?lang=en
In case of technical difficulties, please write us an email.
Please read all instructions carefully, or watch the instructional video.
I wish you a pleasant, peaceful Advent time, if possible without illness and without technical difficulties!
 

Již  16.12. začneme s dobrovolným testováním našich pacientů antigenními testy na covid 19. Prosím objednávejte se na testy  on-line rezervační systém sestra Emmy. Zde odkaz na stránky ministerstva zdravotnictví s info k testům: https://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/default.aspx, https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

Dobrá zpráva - VZP začala přispívat na psychologickou péči - https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-podporu-zvyseni-dostupnosti-psychosocialni-podpory?fbclid=IwAR3Z30ta38CnEf_hSTxOQ_FmlHyR_xQOO7Oqi0FqkT8gWzPjOeMJqZ_yFnU

info ke covidu hezky pohromadě: https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/

Preventivní prohlídky již nebudeme nadále odkládat, můžete se prosím začít objednávat. 

English speaking patients:
Please do NOT come to our practice in person if you have a cold, sore throat or any other symptoms of respiratory infect (sneezing, runny nose etc).
If you experience the above mentioned symptoms, please CONTACT US BY www.sestraemmy.cz or email. In your email, please list how long do you have problems for, what kind they are and how have you been treating yourself so far. If you need a sick leave for your employer, this can also be done over email.
This approach is necessary because of current situation regarding the Covid-19 pandemic. Thank you for following the rules.

Pokud voláte do ordinace ohledně covidu, prosím stručně: Jak dlouho máte potíže, jaké - včetně jak byla vysoká teplota v posledních 2 dnech, když máte mít karanténu - ze kdy byl kontakt covid pozitivní...

https://www.youtube.com/watch?v=kR8erS3Nyc4&feature=share&fbclid=IwAR0WIXzEUR1mlOXJPy8y9ZwS3qaCfaj9NN2s4P66dPlAGS28Te9V0cypynY - dechové svičení, je vhodné pro pacienty s covidem, i přo podezření na covid, i pro dosud nenakažené jako prevence. 

Doporučuji předzásobit se léky cca na 2 týdny rezervu, ne proto, že bych se obávala nedostupnosti léků, ale proto, že se může lehce stát že i já onemocním a nebudu moci ordinovat. Zahlcení naší ordinace telefony a emaily je enormní, a pokud budeme testovat na covid jak plánuje ministr zdravotnictví, na takové věci jako předepisovat léky nebude absolutně čas. A považuji za velmi prozíravé udělat si doma dostatečnou zásobů léků na horečku, rýmu, bolest v krku, kašel, průjem. Pokud máte příznaky nachlazení, máte zůstat hned doma v izolaci, ani nesmíte chodit do lékárny. 

odkaz na mapu odběrových pracovišť: https://special.novinky.cz/odberova-mista-covid/

 

NIKOMU NEPROSPĚJE, KDYŽ NAŠE ORDINACE BUDE V KARANTÉNĚ. PROSÍM MYSLETE NA TO A SNAŽTE SE VŠECHNY PROBLÉMY DOPŘEDU KONZULTOVAT PO TELEFONU NEBO EMAILEM. PŘÍPADNĚ PO DOMLUVĚ VIDEOKONzultací.

Mám skvělou novinku, už umíme komunikovat přes video! ráda bych tuto službu využila pro ty z vás, u kterých je velké podezření na infekci COVIDEM 19 - horečka, zvýšená teplota, bolest v krku, kašel, průjem, ... Ke spojení dochází přes váš email, je potřeba se dopředu domluvit na přesném čase, lze emailem nebo telefonicky. 

 

Doporučuji pro ty z vás, kteří chcete více informací o očkování do zahraničí tyto stránky: https://www.ockovacicentrum.cz/cz/ockovani-na-cesty

 

 

 


Fotogalerie: Aktuality

/album/fotogalerie-aktuality/img-20161130-131947-jpg/

——————————Kontakt

MUDr. Eva Málková

Nerudova 1093
Kralupy nad Vltavou
27801


číslo bankovního účtu: 43-4142700297/0100


315725210

https://moje.sestraemmy.cz/-/malkova