Ordinační hodiny: 

Pondělí 7,30 - 14,00
Úterý     7,30 - 12,00 12,00-14,00 pro objednané pacienty (obvykle rezervováno pro domov důchodců Všestudy)
Středa 12,00 - 16,00 16,00-18,00 pouze pro objednané pacienty (prosím den předem)
Čtvrtek  7,30 - 14,00
Pátek    7,30 - 12,00
 
KORONAVIRUS: omezte jakékoliv zbytné návštěvy v ordinaci. Do odvolání. Týká se preventivních prohlídek, kontrol tlaků, předpisu léků a podobně. 
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátivší z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
V případě jakýchkoliv pochybností a podezření na nákazu kontaktujte telefonní linku 724810106 nebo 725191367.  Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
Neschopenku pro karanténu vám vystavíme po telefonu, do ordinace nechoďte. 
 

Závodní prohlídky, nebo-li prohlídky do zaměstnání, pokud práce pro kterou provádím prohlídku jako váš registrující praktický lékař, je v ktaegorii 1, nebo jako smluvní závodní lékař pro firmu, ve které pracujete či máte pracovat pro kategorie 2 a vyšší rizikové...mají svoje zákonem daná pravidla. K prohlídce je nutné nosit výpis od registrujícího praktického lékaře (pokud nepředcházela prohlídka na stejném pracovišti lékaře v době kratší 90 dní), občanský průkaz a samozřejmě žádost o prohlídku a formulář k prohlídce. V listopadu 2017 vyšla v platnost nová zákonná úprava, která mění i podobu formulářů k prohlídkám (většina z vás si nosí zastaralé formuláře)...Jako lékaři jsme vystaveni riziku velmi vysokých pokut, pokud porušíme pravidla. A tak mne k porušování pravidel nenuťte! děkuji za pochopení.

 
 
 
 

 

 


Kontakt

MUDr. Eva Málková

Nerudova 1093
Kralupy nad Vltavou
27801


315725210